Wij zijn energieneutraal


 

We zijn er trots op dat Aldörrum energie neutraal is en zo meehelpt om de Voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Reizen belast het milieu. Het onderkomen is een van de factoren die de voetafdruk van de reiziger bepaalt.

Onze HoeveLogementen zijn gesitueerd in één van Brabants mooiste landschappen. Het behoud hiervan ligt ons na aan het hart. Om het mooie Brabantse Landschap te behouden, stellen wij alles in het werk om uw welzijn én de milieu- en natuurbescherming op onze locatie te optimaliseren. Optimalisatie lukt alleen met de hulp van onze gasten.

De warmtepomp zorgt voor zowel warmte als koeling uit de bodem. De houtvergasser is inzetbaar als extra capaciteit nodig is voor de verwarming.

Zonnecollectoren zorgen voor het warme water en zonnecellen voorzien in de elektriciteitsbehoefte. Voor het vervoer maken we gebruik van een volledige elektrische auto en traktor. En natuurlijk doen we ook volop aan gescheiden afvalinzameling.

 

Hout CV

biomassaverwarming door een houtvergasser
Doordat we twee logiesgebouwen hebben, is in een aantal maanden extra capaciteit nodig voor de centrale vloerverwarming. De houtvergasser produceert een gasvormige brandstof uit het stukhout. Een lambdasonde zorgt voor een hoge verbrandingskwaliteit en een zeer lage uitstoot. Door gebruik van buffertanks wordt een hogere benuttingsgraad bereikt.

Warmtepomp

voor warmte (of koeling) uit de bodem
De HoeveLogementen worden met een warmtepomp verwarmd. Zo’n systeem verbruikt circa 75% minder energie dan een gasgestookte hr-ketel.

In combinatie met een zonneboiler zorgt de warmtepomp ook voor het warme water. Het verwarmen met een warmtepomp heeft nog een ander voordeel. Het stof dwarrelt niet meer in de ruimte.

Zonnepanelen

voor het opwekken van elektriciteit
Het dak van ons woonhuis en ons logiesgebouw zijn uitermate geschikt voor zonnepanelen. Wij hebben totaal 81.000 watt piek vermogen geplaatst. Dit is voldoende om het totale elektriciteitsverbruik van ons bedrijf op te wekken.

Energiezuinig

voor minder gebruik van elektriciteit
De verlichting bij Aldörrum bestaat uit energiezuinige lampen. Daar waar mogelijk gaan de lampen vanzelf uit als u de ruimte verlaat. Ook hebben we muren en plafonds een lichte tint gegeven, zodat er minder verlichting nodig is.

De wasmachine in de wasserette heeft een hot-fill aansluiting en is dus aangesloten op de warm waterleiding. Het verwarmen van het water vergt minder elektriciteit.

100% elektrische auto en tractor

zero emission – Wurrum? Aldurrum!
Voor het vervoer maken we gebruik van een volledige elektrische auto (de Nissan Nissan e-NV200) en tractor (de Del Morino RINO). Door het elektrisch rijden te koppelen aan onze duurzame energievoorziening rijdt zowel de auto als de tractor op groene stroom en stoot geen CO2 uit. Een bijkomend voordeel is dat een elektrische vervoermiddel de geluidsoverlast van het verkeer vermindert en zorgt voor een betere luchtkwaliteit.

Laadpalen
Als service voor onze gasten beschikken wij over 2 laadpalen voor het opladen van elektrische auto´s. De laadpalen bevinden zich op de parkeerplaats naast het logiesgebouw. Dus terwijl u geniet van uw nachtrust wordt uw auto weer helemaal opgeladen.

Zonnecollectoren

voor de warmwatervoorziening
De HoeveLogementen maken gebruik van een zonneboiler voor het warme water. Om de temperatuur op 60 graden te houden, springt de warmtepomp of de elektriciteitsnet bij.

Warm water verspillen is energie verspillen. Daarom zijn alle douches uitgerust met waterbesparende douchekoppen en de kranen met doorstroombegrenzers. De toiletten hebben een spoelkeuzeknop, waardoor voor een kleine boodschap minder water kan worden gebruikt.

Milieustraat

Glas, blik, plastic, tetrapakken, papier, groen- en restafval
Alle logementen zijn uitgerust met een afvalbak met 3 bakken voor verschillende afvalsoorten. Centraal staat een Jekko inzamelhulp voor gebruikte kleine elektrische apparaten, kapotte spaarlampen en lege batterijen. Gescheiden inleveren van afval spaart grondstoffen en energie uit, en voorkomt veel milieuvervuiling. Elke kilo afval die niet naar de verbrandingsoven gaat, bespaart vijf cent.

Doekjes voor persoonlijke hygiëne (zoals babydoekjes en schoonmaakdoekjes) mogen niet in het riool. Lever medicijnen in bij de apotheek, spoel ze niet weg.

Inrichting terrein

voor biodiversiteit
Voor de beplanting op en rond het erf hebben we gekozen voor streekeigen bomen en struiken. Ook hebben we deze afgestemd op de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Zij verfraaien het landschap en zijn leefgebieden voor veel soorten vogels, zoogdieren en insecten.

De fruitboomgaard en de rand zonnebloemen voegen iets extra’s toe aan het erf en terrein.

In en rondom de gebouwen en op het erf bieden we nestgelegenheid voor verschillende vogels waaronder de steenuil, zwaluwen, patrijzen en torenvalk.