Privacybeleid


 

We waarderen uw belangstelling in onze website en onze onderneming (hierna: Aldörrum buitengoed of wij/we).

We vinden de bescherming van uw privégegevens zeer belangrijk, en houden ons strikt aan relevante wetgeving betreffende gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens worden op deze website alleen verzameld voor zover dat noodzakelijk is. De gegevens worden in geen enkel geval verkocht of beschikbaar gesteld aan derden. Deze privacyverklaring informeert u over de manier waarop wij gebruikmaken van uw gegevens.

Door gebruik te maken van onze website en de aanbiedingen erop, gaat u ermee akkoord dat de gegevens die u heeft verstrekt door ons kunnen worden opgeslagen of gebruikt binnen de grenzen van dit privacy beleid.

Verzameling, verwerking of gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonlijke informatie is informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Wij verzamelen, verwerken of gebruiken persoonlijke informatie over u alleen als u deze vrijwillig aan ons geeft of toestemming verleent, en waar dit binnen de grenzen van de wet valt.

In principe kunt u onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Elk bezoek aan onze website en elk verzoek om een bestand dat is opgeslagen op onze website, worden geregistreerd. Deze registratie is alleen van toepassing op informatie, waarmee u niet kan worden geïdentificeerd. De volgende gegevens worden geregistreerd: Naam van het aangevraagde bestand, datum en tijd van de aanvraag, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle aanvraag, gebruikte webbrowser, en domeinnaam. De registratie is nuttig voor het interne systeem en statistische doeleinden, en we analyseren deze gegevens alleen in anonieme of pseudonieme vorm. IP-adressen van aanvragende computers worden niet verzameld door Aldörrum buitengoed.

In de praktijk verzamelen wij persoonlijke gegevens alleen voor zover nodig voor de dienstverlening, bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden of contracten die we met u zijn aangegaan, uit te voeren. Als we u om meer gegevens vragen die niet verplicht zijn, zullen wij zulke antwoorden duidelijk markeren als vrijwillig.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden alleen aan derden overgedragen binnen het kader van de uitvoering van de diensten die u heeft aangevraagd, of, in andere gevallen, met uw toestemming. Gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, worden alleen overgedragen aan gouvernementele entiteiten of autoriteiten indien de wet dit vereist.

Bescherming van onze minderjarigen

Kinderen en adolescenten met beperkte handelingsbekwaamheid mogen in principe geen persoonlijke data overdragen naar onze website zonder voorafgaande toestemming van hun ouders of wettelijke voogd. Aldörrum buitengoed zal op geen enkele wijze bewust persoonlijke gegevens verzamelen van kinderen of adolescenten met beperkte handelingsbekwaamheid, noch deze gegevens op enigerlei wijze gebruiken of bekendmaken aan derden zonder toestemming.

Beveiliging

Als u persoonlijke gegevens invoert zoals uw naam, adres of e-mailadres wordt zulke informatie versleuteld overgedragen. Zodra uw gegevens aankomen bij Aldörrum buitengoed, worden ze opgeslagen op een beveiligde server. Dit voorkomt dat onbevoegden toegang krijgen tot de gegevens. Onze beveiligingsprocedures worden constant verbeterd in overeenstemming met huidige technologische ontwikkelingen.

Verwijdering van verzamelde gegevens

De verzamelde gegevens worden verwijderd als u uw toestemming tot de verwerking van zulke gegevens intrekt, als het niet langer nodig is uw gegevens te bewaren voor de uitvoering van het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld en verwerkt, of indien de verwerking van uw gegevens niet is toegestaan door de wet.

Sociale netwerken en links naar andere websites

Onze website host plug-ins van algemene sociale netwerken. Als u zo’n plug-in gebruikt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van het desbetreffende sociale netwerk. Informatie over uw bezoek aan onze website wordt overgedragen. Als u bent ingelogd bij zo’n sociaal netwerk, kan het sociale netwerk deze informatie verbinden met uw persoonlijke profiel. Aldörrum buitengoed kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de overdracht en verwerking van uw gegevens door sociale netwerken. Wij verwijzen u naar het beleid en de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende sociale netwerken. Onze website kan links naar andere websites bevatten waar wij geen controle over hebben. We zijn daarom niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor de verwerking van persoonsgegevens die op deze websites kunnen optreden.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om op elk moment informatie te vragen over de opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst, alsmede de omvang en het doel van de verwerkte gegevens. Verder kunt u verzoeken dat onjuiste gegevens over u worden gecorrigeerd. Neem, als u informatie wilt over de opgeslagen gegevens, of vragen heeft over dit privacy beleid, contact op met ons via onze website of schrijf rechtstreeks naar ons. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Contactgegevens

Aldörrum logementen & camping
(onderdeel van Heikant Exploitatie BV)

Asdonkseweg 7
5735 SP Aarle-Rixtel
The Netherlands
info@aldorrum.nl