Natuur in de omgeving


 

De Peel staat bekend om zijn prachtige, gevarieerde natuur. Bos, heide, water, zandverstuivingen, weilanden… Het is er allemaal. Aldörrum ligt in het prachtige coulisselandschap op de grens van natuurgebied De Biezen en de Grotelsche Heide. In de omgeving vindt u grote aaneengesloten natuurgebieden die het bezoeken waard zijn.

 

Regio De Peel
Op de grens van Noord-Brabant en Limburg vormen Mariapeel, Deurnsche Peel en Nationaal Park Groote Peel een indrukwekkend moeras. Hier laat het landschap zich lezen als een geschiedenisboek. Het overgrote deel van het veenmoeras werd door turfstekers afgegraven en als ‘het goud van de Peel’ verkocht. De sporen hiervan zijn nog overal aanwezig.

Buitencentrum De Pelen ligt aan de rand van Nationaal Park De Groote Peel. Het is het start- en eindpunt van verschillende wandel- en fietsroutes.

De film laat de uitgestrektheid van het gebied zien. En u maakt kennis met bezoekerscentrum De Pelen.

 

Landschappen van De Peel

De veel voorkomende landschappen in Zuidoost Brabant zijn zandgebied en hoogveengebied.

De zandlandschappen worden gedomineerd door verspreid liggende boerderijen met een eigen stukje bouwland. Het is een gevarieerd coulissenlandschap van akkers die worden gescheiden door houtwallen, heggen en haagjes. De akkers zijn nog altijd herkenbaar aan de hoge ligging. Een landschap met veel groen en zo nu en dan een flink stuk bos of heide.

Het hoogveengebied is een weids en open landschap met lange kanalen, rechte kavels en bomenrijen. In de Klotterpeel, Deurnese en Mariapeel en in het nationaal park De Groote Peel vindt u dit eeuwenoude landschapstype terug.

 

Landgoed Stippelberg

De Stippelberg is een voormalig heidegebied. In de periode 1893-1935 is het gebied ontgonnen en volledig bebost met grove dennen. Het aangeplante naaldbos wordt door Natuurmonumenten langzaam omgevormd tot een natuurlijker bos.

De Stippelberg wordt schuin doorsneden door een breuklijn in de aardkorst, een zijader van de Peelrandbreuk. Deze breuklijn is te herkennen aan een hoogteverschil in het gebied en is ontstaan door twee schuivende aardlagen. Ten westen van deze breuk liggen oude stuifduinen als ‘stippels’ in het landschap. Op deze ‘stippels’ zijn grove dennen aangeplant. Aan deze heuvels dankt De Stippelberg zijn naam.

Het hele gebied watert af naar de snelle loop, die voorbij Gemert uitkomt op de rivier de Aa.

Peelrandbreuk ZO-Brabant

“Hoog is droog en laag is nat”. Een natuurlijk eigenschap in het landschap? Dat klopt, maar niet in het oosten van Brabant! Want hier groeien juist in de hoger gelegen vochtige gebieden loofbomen en in de lagere droge delen naaldbomen. Zo passeer je in het oosten van Brabant af en toe nietsvermoedend zogenaamde ‘breuken’ in de ondergrond, waardoor je hoogteverschillen in het landschap ervaart. De Peelrandbreuk loopt van Uden tot Roermond.

Het initiatief Breuken Beleven wil het verhaal van het breukenlandschap vertellen en de breuken zichtbaar en beleefbaar maken. De fietsroute ‘Breuken Beleven’ laat u een omgeving zien dat zijn uiterlijk te danken heeft aan deze breuk.

Deurnese en Mariapeel

De Deurnese Peel en de Mariapeel, rond de voormalige veenkolonies Griendtsveen en Helenaveen, zijn met ruim 2.500 hectare overblijfselen van een eens zeer uitgestrekt hoogveengebied. Ten westen van de Deurnese peel ligt de peelrandbreuk, deze breuklijn zorgt ervoor dat het grondwater in beide peelgebieden opgestuwd wordt.

Het gebied is sinds 1993 aangewezen als beschermd ‘wetland’. Dit zijn internationaal erkende broed,- voed- en overwinteringplekken voor water- en moerasvogels. In het afwisselende landschap van deze natuurgebieden van veenmoerassen, plassen, open heideterreinen, vlakten, bosjes en zandruggen groeien talloze bijzondere planten.

Het gebied moet vroeger minstens 30.000 ha groot zijn geweest, waar op grote schaal turf winning plaatsvond door het hoogveen af te steken. Duidelijke sporen zijn overgebleven, dat is voornamelijk te zien aan vele kanalen, sloten en peelbanen die de twee veengebieden doorkruisen. Het Peelmuseum in America toont de levensomstandigheden tijdens de ontginning van de Peel.

Nationaal Park De Groote Peel

Doordat er nooit ontgonnen is, is er een ongerept natuurgebied overgebleven met grote waterplassen, heidevelden, vlakten met pijpenstrootje en zandruggen. De knuppelbruggetjes in de Peel maken het peelmoeras toegankelijk.

De Groote Peel heeft de status van Nationaal Park. Staatsbosbeheer beheert het natuurgebied. Het volledig ecologisch gebouwde bezoekerscentrum De Pelen is de toegangspoort tot Nationaal Park De Groote Peel.

BuitenCentrum De Pelen is het hele jaar door van dinsdag tot en met zondag geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur en is rolstoeltoegankelijk en heeft een aangepast toilet. Vanwege het broedseizoen van de vele vogels die in Nationaal Park De Groote Peel verblijven, is een groot deel van het gebied van 15 maart t/m 15 juli gesloten. In het najaar doen veel trekvogels De Groote Peel aan en is er een najaarsluiting van 15 oktober tot 1 december. De uitgezette wandelroutes blijven in deze periodes open.

Strabrechtse - Lieropse Heide

De Strabrechtse heide ontleent haar naam aan het gehucht Strabrecht onder Heeze. ‘Stra’ betekent ontginning aan de weg en ‘Brecht’ (of Brink) betekent open plek in het bos. Het is een prachtig natuurterrein wat bestaat uit uitgestrekte heidevelden die in het westen overgaan in het vochtige dal van de Kleine Dommel. Het in Someren gelegen gedeelte heet Lieropse Heide. Zij vormen samen het grootste heidegebied in Noord-Brabant.

Schapen horen van oudsher bij de heide. De schapen zijn als natuurbeheerders terug in het landschap. De grazers eten behalve gras ook de opslag van struiken en bomen. Ze zorgen er zo voor dat de heide geen bos wordt. De schaapskooi is gelegen op De Plaetse, een klein nagebouwd heidedorp en Natuurpoort, hét startpunt voor een wandeling of fietstocht.

Leenderbos en Groote Heide

Het Leenderbos en Groote Heide vormen een aaneengesloten bos- en heidegebied tussen Eindhoven en het Belgische Achel. In het Leenderbos, dat voornamelijk uit naaldhout bestaat, bevindt zich een viertal heideterreinen met vennen. Ook in de Groote Heide vinden we een aantal vennen. In het oosten van dit gebied loopt de rivier de Strijper Aa, in het westen de rivier de Tongelreep, die in Eindhoven samen komt met de Dommel.

Het is een natura 2000 gebied en maakt daardoor samen met reservaat de Malpie en de Plateaux onderdeel uit van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.