Natuur op loopafstand


 

Laarbeek kenmerkt zich door de vele waterlopen en het groen binnen haar gemeentegrens. Met de vele waterlopen en een kruispunt van de kanalen Wilhelminakanaal en Zuid-Willemsvaart profileert de gemeente zich als Waterpoort van De Peel.

 

Laarbeek groenste van Nederland en Europa
De gemeente Laarbeek heeft in 2016 goud gewonnen bij de nationale en in 2017 bij de Europese groencompetitie Entente Florale. Bij deze wedstrijd strijden gemeenten om wie zich de ‘groenste’ mag noemen.

Citaat uit het juryrapport: ‘De kernkwaliteiten zijn het water, het bekenstelsel van de Aa en de Goorloop en de twee kanelen, de grote landschappelijke diversiteit met robuuste natuur en het buitengebied dicht bij de kern, het industrieel erfgoed en de Groene long als verbinding tussen Beek & Donk.

De film voert langs een aantal ‘pareltjes’ van de juryroute en u maakt kennis met enkele vrijwilligers. We zijn trots op onze mooie groene en waterrijke gemeente.

 

De Biezen en Milschot

Een afwisselend gebied met bossen, graslanden en enkele akkers in een beekdallandschap. In het bos liggen fraaie overgangen van moerasbos naar droog bos met eiken en berken. De akkers liggen als ‘eilanden’ te midden van het bos.

De schrale en bloemrijke graslandjes worden in de volksmond de negen weitjes genoemd. Het hele gebied watert af naar de snelle loop, die voorbij Gemert uitkomt op de rivier de Aa.

De Grotelsche Heide

Een naaldbos wat aan de noordzijde wordt begrensd door de beek de Esperloop. In het zuidelijk gedeelte ligt de Aarlesche vijver van circa 5 ha. Schotse Hooglanders zorgen voor de begrazing.

De Esperloop is een zeldzaam voorbeeld van (een bovenloop van) een over zo’n 2 km betrekkelijk goed bewaard gebleven heidebeek met redelijk schoon water. Dit riviertje, dat veel schoon bronwater aan de Peelrandbreuk dankt, is landschappelijk, qua plantengroei en hydrobiologisch van bijzondere waarde.

Landgoed Croy

Landgoed Croy ligt tussen de kernen Aarle-Rixtel, Stiphout en Helmond en het bosgebied ten zuiden van Lieshout. Het bestaat uit een kasteel en circa 210 hectare grond en is in eigendom van de Stichting Geloof Hoop en Liefde, die de gronden verpacht.

Het gebied is vandaag de dag nog een opvallend gaaf geheel, dat bestaat uit een combinatie van kasteellandschap, boerderijlandschap en een nog zeer open, karakteristiek oud akkergebied. Het landgoed is gelegen in het dal van de Goorloop, een riviertje dat begint op de Strabrechtse Heide en dat bij Veghel in de Aa uitmondt. De eerste vermelding over landgoed Croy is van 1472, en het bestond toen uit een slotje met hoeve en ongeveer 20 hectare grond.

De Spaanse Schop

In de loop der jaren is het landgoed steeds uitgebreid, tot het in 1772 in bezit kwam van de familie Van Brugghen. Johan Karel Gideon van Brugghen breidde het verder uit met landerijen op Kruisschot, waarmee het de huidige grootte van ongeveer 210 ha bereikte.

Hij was ook een gedreven schapenfokker en liet merino-schapen uit Spanje overkomen om het lokale Kempische schaap te verbeteren. Daarvoor werd ook de Spaanse Schop, een traditionele Spaanse schaapskooi, gebouwd achter het kasteel. De oorspronkelijke kudde Rambouillet-merino-schapen wordt in ere hersteld en grazen rondom het kasteel.

Kanaal Zuid-Willemsvaart

Verbinding: Maastricht – Weert – Helmond – ’s-Hertogenbosch

Koning Willem l wilde het Luikse industriegebied verbinden met de havens van Rotterdam en Amsterdam. Daarom gaf hij opdracht tot de aanleg van de Zuid-Willemsvaart. In 1824 is dit kanaal met een lengte van 122½ km voltooid.

Beek en Donk heeft haar ontwikkeling in belangrijke mate te danken aan de Zuid-Willemsvaart. De blauwe loskraan is door de gemeente opgeknapt en als industrieel erfgoed opnieuw aan het kanaal geplaatst.

Landgoed Eyckenlust

Het kasteel en landgoed Eyckenlust zijn nauw verbonden met Beek en Donk. Sinds 1745 is het in bezit van de familie De Jong van Beek en Donk. De aanleg van de Zuid-Willemsvaart doorsneed het langoed, dat zich voor die tijd ook uitstrekte over gronden die nu ten westen van het kanaal liggen.

De kasteelgracht en het poortgebouw stammen uit de 18e eeuw. Het hoofdgebouw, zichtbaar door de poort, is grondig verbouwd in de 19e eeuw. Diverse (monumentale) boerderijen behoren tot het landgoed en worden verhuurd of verpacht.